<samp id="eb2v7"></samp>
     1. <progress id="eb2v7"></progress>

     2. 吳堡縣人力資源和社會保障局關于2022年度就業補助資金使用情況的公示
      恢復窄屏
      索引號 0160921141/2022-01527 發布機構 吳堡縣人力資源和社會保障局 發布日期 2022-08-02 15:41
      名稱 吳堡縣人力資源和社會保障局關于2022年度就業補助資金使用情況的公示

      根據榆政財社發〔2020〕313號文件精神,現對2022年度就業補助資金使用情況予以公示:

      序號

      補貼項目

      補貼人數

      補貼時間

      補貼金額(元)

      1

      特設公益性崗位補貼

      186

      7月

      111600

       公示時間為2022年8月2日-8月9日,如有關單位或個人對此公示有疑問或異議,請向縣人社局反映。

      聯系電話:0912-6521112


      附件:特設公益性崗位聘用人員花名表

           

      吳堡縣人力資源和社會保障局

            2022年8月2日


      附件:

      特設公益性崗位聘用人員花名表
      序號姓名性別出生年月聘用崗位聘用時間
      1薛改存1968.06保潔員2022.04
      2王東梅1975.10炊事員2022.04
      3馮志堅1971.03保潔員2022.04
      4薛永斌1985.01公共服務2022.04
      5楊利琴1964.08公共服務2022.04
      6王衛琴1974.05保潔員2022.04
      7任建連1963.01保潔綠化2022.04
      8張慧林1981.06保潔員2022.04
      9薛曉榮1972.04保潔員2022.04
      10馮肖1965.05保潔員2022.04
      11張彥宏1984.01保潔員2022.04
      12王明則1965.11道路管護2022.04
      13薛滿外1970.01看護2022.04
      14薛小琴1974.04保潔員2022.04
      15薛桂生1964.05保潔員2022.04
      16丁洋洋1992.07公共服務2022.04
      17張建林1972.06供水員2022.04
      18宋衛雄1973.10道路養護2022.04
      19劉桂連1964.01保潔員2022.04
      20馮秋生1968.08保潔綠化2022.04
      21丁文平1968.01治安協管2022.04
      22秦文玲1968.01炊事員2022.04
      23賈扣成1964.11道路養護2022.04
      24張錦梅1971.05炊事員2022.04
      25李乖乖1973.02公共服務2022.04
      26秦彩平1966.04公共服務2022.04
      27任戰紅1976.08保潔員2022.04
      28薛芳利1991.03保潔員2022.04
      29薛春年1975.01炊事員2022.04
      30任建肖1962.08炊事員2022.04
      31馮翠蘭1967.10保潔綠化2022.04
      32王耀兒1968.02保潔綠化2022.04
      33王成祥1970.01保潔綠化2022.04
      34賈兵偉1986.09保潔綠化2022.04
      35郭文兵1974.08保潔綠化2022.04
      36李秀文1968.01保潔員2022.04
      37丁艷輝1989.07保潔綠化2022.04
      38宋衛明1965.11保潔綠化2022.04
      39丁建青1978.09社保協管2022.04
      40高彥娥1986.11保潔綠化2022.04
      41王彥平1980.01保潔綠化2022.04
      42王錦貴1971.07保潔綠化2022.04
      43張瑞香1971.06保潔綠化2022.04
      44李奶旺1963.01保潔員2022.04
      45曹平喜1963.07社保協管2022.04
      46薛海軍1969.10保潔綠化2022.04
      47霍勝旺1966.10保潔綠化2022.04
      48張永永1983.08保潔綠化2022.04
      49王永軍1974.03保潔綠化2022.04
      50王秋榮1973.09保潔綠化2022.04
      51張振興1979.10保潔綠化2022.04
      52曹海蘭1967.10看護2022.04
      53馬榮則1967.06保潔員2022.04
      54馬俊生1970.01保潔員2022.04
      55張少榮1990.10炊事員2022.04
      56馬濤濤1987.08治安協管2022.04
      57薛利平1963.03保潔綠化2022.04
      58馮福軍1979.03炊事員2022.04
      59霍海軍1974.08保潔綠化2022.04
      60李海艷1962.10保潔員2022.04
      61霍兒子1971.01保潔員2022.04
      62張烈娥1969.04保潔員2022.04
      63劉香蓮1966.06保潔2022.04
      64尚紹旺1968.07保潔2022.04
      65于文革1966.08保潔2022.04
      66宋陸軍1974.08保潔2022.04
      67尚瑞肖1964.11公共服務2022.04
      68辛建龍1991.03公共服務2022.04
      69薛峰峰1981.04公共服務2022.04
      70張子常1962.09公共服務2022.04
      71李艷梅1985.04保潔2022.04
      72尚三成1964.09公共服務2022.04
      73袁鳳成1967.02公共服務2022.04
      74霍秋生1964.09保潔員2022.04
      75宋耀平1971.04公共服務2022.04
      76霍亞金1967.08公共服務2022.04
      77宋鳳琴1969.01保潔2022.04
      78楊改蓮1963.03公共服務2022.04
      79王建軍1971.10保潔綠化2022.04
      80張利則1972.01保潔綠化2022.04
      81康愛寧1967.08保潔綠化2022.04
      82孔鳳娥1975.03保潔綠化2022.04
      83李候全1966.03保潔綠化2022.04
      84薛佳鵬1971.10保潔綠化2022.04
      85薛方轉1964.08保潔綠化2022.04
      86李貝貝1996.02保潔綠化2022.04
      87薛探仁1963.11保潔員2022.04
      88張丙肖1968.06綠化員2022.04
      89宋增連1974.08保潔綠化2022.04
      90慕秀文1966.08保潔綠化2022.04
      91辛春巧1969.02保潔綠化2022.04
      92辛巧1963.01保潔綠化2022.04
      93李文肖1970.09保潔綠化2022.04
      94李文輝1990.02保潔綠化2022.04
      95李陸平1969.05保潔綠化2022.04
      96李衛兵1966.10綠化員2022.04
      97李海寬1962.12保潔綠化2022.04
      98李蘭生1964.10保潔綠化2022.04
      99李成祥1975.02保潔綠化2022.04
      100李四兒1967.05保潔綠化2022.04
      101李錦平1972.04保潔綠化2022.04
      102宋愛平1968.01保潔綠化2022.04
      103薛換雄1993.05保潔綠化2022.04
      104薛利彪1972.02保潔綠化2022.04
      105薛丁丁1996.04公共服務2022.04
      106慕建朝1994.10治安聯防2022.04
      107薛喜龍1990.05公共服務2022.04
      108慕永龍1988.02治安聯防2022.04
      109慕超則1985.05治安聯防2022.04
      110馬小紅1982.08保潔綠化2022.04
      111李元梅1975.10保潔綠化2022.04
      112車增利1969.05保潔綠化2022.04
      113慕建標1988.07保潔綠化2022.04
      114薛奶仁1973.09保潔綠化2022.04
      115王來生1974.02保潔綠化2022.04
      116王興文1967.06保潔綠化2022.04
      117李維維1966.02保潔綠化2022.04
      118薛改梅1991.08保潔綠化2022.04
      119慕道補1967.03保潔綠化2022.04
      120尚艷兵1973.04保潔2022.04
      121張文利1969.08保潔員2022.04
      122李喜林1973.07保潔員2022.04
      123李文軍1993.03保潔員2022.04
      124李形形1986.08保潔員2022.04
      125李常孝1967.09保潔員2022.04
      126李海軍1967.10保潔員2022.04
      127李兵吳1969.09保潔員2022.04
      128李艷武1978.11保潔員2022.04
      129李生金1967.11保潔員2022.04
      130李煥軍1981.02保潔員2022.04
      131王建康1977.01保潔員2022.04
      132曹金娥1964.01保潔員2022.04
      133薛耀國1979.10保潔綠化2022.04
      134李武明1970.09保潔綠化2022.04
      135景向虎1973.05保潔員2022.04
      136薛雙年1965.05保潔員2022.04
      137任候平1965.04公共服務2022.04
      138尚慧平1975.05看護2022.04
      139尚樹平1970.05治安聯防2022.04
      140任候連1970.10看護2022.04
      141辛娜娜1989.06社保協管2022.04
      142任衛衛1974.11治安聯防2022.04
      143任廷恩1966.03保潔綠化2022.04
      144張衛軍1978.12保潔綠化2022.04
      145霍三虎1969.03保潔綠化2022.04
      146白虎祥1966.03保潔綠化2022.04
      147霍建建1990.08保潔綠化2022.04
      148宋換平1964.07保潔綠化2022.04
      149白嬌嬌1990.10保潔綠化2022.04
      150張方成1967.11保潔綠化2022.04
      151張杰1994.08保潔綠化2022.04
      152宋醉成1964.03保潔綠化2022.04
      153王建國1965.11保潔綠化2022.04
      154吳保英1967.08保潔綠化2022.04
      155弓小平1985.11保潔綠化2022.04
      156任廷柱1963.02保潔綠化2022.04
      157王改林1970.11保潔綠化2022.04
      158任廷波1992.05保潔綠化2022.04
      159任廷利1970.05治安聯防2022.04
      160張探生1967.04保潔綠化2022.04
      161張艷軍1967.08保潔綠化2022.04
      162慕海榮1967.02保潔綠化2022.04
      163景昭昭1990.10保潔綠化2022.04
      164慕明海1966.03保潔綠化2022.04
      165張頂成1997.12保潔綠化2022.04
      166李艷朝1994.07保潔綠化2022.04
      167薛艷紅1985.07保潔綠化2022.04
      168薛利紅1976.12保潔綠化2022.04
      169楊方利1968.07保潔綠化2022.04
      170李衛文1986.01保潔綠化2022.04
      171李俊清1964.05社區公益2022.04
      172樊慧慧1995.04社區公益2022.04
      173李強利1977.09社區公益2022.04
      174汪惠1984.01社區公益2022.04
      175車虎軍1974.06社區公益2022.04
      176李探連1997.03社區公益2022.04
      177田潤利1967.11社區公益2022.04
      178李愛蓮1963.06社區公益2022.04
      179曹艷霞1980.02公共服務2022.04
      180王慧龍1983.08保潔綠化2022.04
      181田樹芳1964.02保潔綠化2022.04
      182薛聰江1994.03保潔綠化2022.04
      183劉士貴1972.06保潔綠化2022.04
      184宋海軍1963.01保潔綠化2022.04
      185任江龍1996.08保潔綠化2022.04
      186張德林1963.11保潔綠化2022.04
      分享
      真实处破女刚成年婷婷
       <samp id="eb2v7"></samp>
          1. <progress id="eb2v7"></progress>